Kabli

Poznamo različne vrste kablov za sporazumevanje:

 

 

  • Cat 5 (Kategorija 5)

Ta vrsta kablov se ponavadi uporablja za sporazumevanje preko interneta. Na obeh koncih kabla je enak konektor in sicer RJ45. Najdaljša dolžina kabla je lahko okoli 100m, najkrajša pa 1m (glej sliki 1 in 2). V kablu so ponavadi bakrene žice, razporejene po sledečih parih: oranžna, zelena, rjava in modra (slika 3). V konektorjih so lahko žice razporejene normalno ali cross-over (slika 4). Razporeditev sicer ni pomembna, pomembno je le to da je na obeh koncih enaka. Normalna razporeditev omogoča prenos podatkov v obe smeri, cross-over pa samo v eno smer. Če računalnik nima gigabit povezave, polovica žic v kablu sploh ni uporabljena.

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Slika 4

  • USB (Universal Serial Bus)

Ta kabel najverjetneje že poznaš, saj se srečamo z njim zelo pogosto. Poznamo različne vrste – USB 1.0, USB 2.0 in USB 3.0 (glej slike). USB 1.0 lahko prenaša 12Mbps, USB 2.0 480Mbps, USB 3.0 pa kar do 5 Gbit/s. USB ima zelo kratko omejitev dolžine kabla – 5m (USB 1.0, 2.0 ima omejitev 10m). Poznamo tudi različne tipe kablov – običajen, mini in mikro (slika 4). USB 1.0 in 2.0 sta si zelo podobna, razlika je v hitrosti prenosa podatkov. Od USB 3.0 ju ločimo po barvi kabla in po oznaki (USB 3.0 ima oznako SS ali SS+ – super speed)

Slika 1 (USB 1.0)

Slika 2 (USB 2.0)

Slika 3 (USB 3.0)

Slika 4