Heksadecimalno Sporazumevanje

Heksadecimalno sporazumevanje ali po angleško Hexadecimal comunication je način sporazumevanja, ki ima 16 znakov. Pri decimalnem štetju štejemo: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,… V heksadecimalnem sporazumevanju pa štejemo: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F , 10, 11, 12, 13,… 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20,…